Zelforga - Banner

Zelforganisatie

Wat Is Zelforganisatie?

Zelforga - Content

Zelforganisatie en de kracht van samenwerking

Met natuurlijk leiderschap als bindmiddel.

RITHM is zelforganisatie. We passen het toe in onze eigen organisatie en creëren software die zelforganisatie mogelijk maakt.

Nu is het zo dat alle software eigenlijk zelforganisatie verder brengt, omdat bepaalde taken van ons overgenomen worden. Meer en meer kunnen wij doen waar wij goed in zijn, namelijk creëren en innoveren.

Our mission

Moving towards selforganization. Project of professional, elke organisatie kan meer zelforganisatie gebruiken

IT & selforganization

IT werkt alleen als er vanaf de basis nagedacht is over wat het moet doen: Selforganize IT!

Organiseer het zelf

Mensen die het zelf organiseren. Klinkt zo gek niet toch?

Klikpad

Zelforga - Download

FAQ ZELFORGANISATIE

"Mensen die het zelf organiseren" Hoe regel ik dat in mijn organisatie? Download de brochure

Lees Meer

Zelforga - Get to know us

Wat zelforganisatie voor u kan betekenen?

Elke organisatie is anders, maar elke organisatie kan meer zelforganisatie gebruiken.

We maken effectieve communicatie mogelijk, zonder tussenkomst van een coördinerend mechanisme. Dit vraagt iets van het gedrag van mensen en systemen die daarbij helpen. Onze kracht zit in de software infrastructuur die gelegd moet worden als basis. Meer weten?

Contact

Proces

Hoe werkt het dan in de praktijk?

Mensen die het zelf organiseren. Klinkt logisch toch?

Net als in de natuur zijn ook wij prima in staat om zelf beslissingen te nemen en onderling te organiseren. Denk aan een groep zwermende vogels: Elk lid van de groep, communiceert met de rondom liggende leden. Zo ontstaat een communicerend netwerk van individuen die samen een groep vormen. Deze groep beweegt zich zonder coördinator als een geheel.

We hanteren 5 stappen om zelforganisatie te realiseren:

01

Real time informatie

Om zelforganisatie mogelijk te maken heb je een gedeelde blik van de werkelijkheid nodig. Voor een thuiszorgteam zijn dat bijvoorbeeld alle afspraken die nog uitgevoerd moeten worden, wie de afspraken uitvoert en wie er vandaag allemaal werken. Je bepaalt met het antwoord op deze vragen hoe de samenwerking er uit ziet. In de logistiek kan dit zijn het aantal bestellingen dat geleverd moet worden of wanneer, welke vervoerders beschikbaar zijn. Zo heeft elke branche en elk vraagstuk, een werkelijkheid (informatie) die beschikbaar gemaakt moet worden om beslissingen te kunnen nemen.

02

Mensen beslissen zelf

Iedere beslissing die niet door mensen in je team genomen wordt leidt per definitie tot een wachttijd en verstoord het zelforganiserende vermogen van het team. De doorstroom van het werk in het proces ligt namelijk stil. Toch zijn er altijd gebieden waar toestemming nodig is. Denk hierbij dan aan toestemming achteraf verlenen. Het teamlid besluit ter plekke en de beslisser kan achteraf zeggen: “Dit moet je zo niet meer doen”.

03

Geef en gebruik feedback

Zonder feedback kan een team zich niet aanpassen aan de werkelijkheid. Het vinden van de juiste feedback is stap 1. Niet alle feedback hoeft er uit te zien als het duimpje van Facebook. Daar kwam Facebook ook na een tijdje achter en zie het resultaat. Wanneer, een medewerker uit een wijkteam al 100 keer bij mevrouw Janssen geweest is, is deze waarschijnlijk ook welkom bij bezoek 101. Het zoeken naar feedback mechanismen die het succes van een samenwerking onderling en met de klant in kaart brengt is essentieel om het lange termijn succes van een team te borgen.

04

Blijf aanpassen aan de situatie

Organisaties bereiden werk voor, maar als er vlak voor of tijdens de uitvoering van het werk iets verandert dan blijkt aanpassen bijna onmogelijk. Denk aan beschikbaarheid van mensen of routes aanpassen. Als dit soort aanpassingen niet mogelijk zijn wordt de mate waarin je reageert op de werkelijkheid enorm beperkt en dus de mate waarin je zelforganiserend werkt. Systemen, processen, de manier waarop beslissingen genomen worden, alles moet in het teken staan van snel aanpassen.

05

Houd het simpel!

Omdat zelforganiserende teams met weinig of geen overhead werken is de intelligentie van het team beperkt tot wat er in de samenwerking tussen de teamleden bereikt wordt. Er is geen manager die problemen detecteert en oplost. Het is daarom belangrijk dat oplossingen zo eenvoudig mogelijk zijn. Met als uitgangspunt dat hoe vaker iets voorkomt hoe simpeler de oplossing moet zijn. Tegelijkertijd zul je zien dat de beslissingen die managers nemen, steeds beter door het team zelf genomen worden (vaak zelfs beter). Veel beslissingen in organisaties zijn en blijven boerenverstand, al willen veel mensen en theorieen je, gewapend met allerlei moeilijk jargon je anders laten geloven”.

Contentverzamelaar

Onze Partners